หลังจากลัดเลาะเส้นทาง 211 มาจนถึง จ.หนองคายอันเป็นเป้าหมายสุดท้ายของทริปนี้อย่างสนุกสนานแล้ว หนองคายเที่ยวนี้ตั้งใจอยางมากที่จะลองข้ามโขงด้วยรถไฟ สายหนองคาย - ท่านาแล้ง สปป.ลาว ให้ได้ ซึ่งก็สนุกสนาน และได้ประสบการณ์ที่ดีสำหรับการนั่งรถไฟข้ามประเทศแบบนี้ แม้จะไปไม่ถึง ตัวนครเวียงจันทน์ แต่ก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีสำหรับอนาคต ข้อดีของการนั่งรถไฟ ไปลาว : สะดวก , คนไม่เยอะ , เสียค่าใช้จ่ายน้อยมาก ( ค่าตั่วรถไฟ 20 , ค่าเหมารถไปเวียงจันทน์คนละ 50 , ไปด่านท่านาแล้ง 30 บาท จากสถานีรถไฟท่านาแล้ง ) ข้อเสีย : ช้ามากมาย ตามมาตรฐานรถไฟไทย กำหนดออก 10 โมง แต่ออกจริง 11.30 น. รายละเอียดติดตามใน " บันทึกการเดินทาง " น่ะครับ                    

 

                         

 

                            

 

                         แสดงความคิดเห็น

สมัครสมาชิกใหม่ | เข้าสู่ระบบ
 • spras77

  http://pics.manager.co.th/Images/553000003849301.JPEG"> หนองคาย - ครบ 1 ปี เปิดใช้รถไฟระหว่างประเทศสายประวัติศาสตร์ หนองคาย-ท่านาแล้ง ต่างชาตินิยมใช้บริการมากกว่าคนไทยหรือลาว เหตุเพราะสามารถนั่งรถไฟไปเที่ยวต่อในลาว หรือต่อวีซ่าได้สะดวกไม่ต้องต่อรถ รถไฟหนองคายเตรียมเสนอปรับเวลาการเดินรถ เหตุผู้โดยสารบ่นรอรถนานแถมต้องเดินทางกลับเร็ว ด้านศุลกากรเผยรถไฟสายนี้ยังไม่พร้อมสำหรับขนส่งสินค้า แต่การเริ่มต้นด้วยขบวนท่องเที่ยวถือเป็นนิมิตหมายที่ดี ก่อนจะขยายเส้นทางลอจิสติกส์ระบบรางในอนาคต หลังจากที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานพิธีเปิดการเดินขบวนรถไฟเป็นปฐมฤกษ์ระหว่างประเทศไทย -สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว(ส.ป.ป.ลาว) ร่วมกับท่านบุญยัง วอละจิต รองประธานประเทศ ส.ป.ป.ลาว เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2552 และได้มีการเปิดรถไฟเที่ยวพิเศษในวันที่ 6 มีนาคม 2552 ให้แก่ประชาชนที่ได้มีการซื้อตั๋วโดยสารที่ระลึก โดยที่ยังไม่ได้มีการเปิดให้บริการเดินรถ และได้เปิดให้บริการรถไฟได้ตามปกติ ในวันที่ 9 มีนาคม 2552 จนถึงขณะนี้เป็นเวลา 1 ปีแล้ว นายทวีป เสือรอด นายสถานีรถไฟหนองคาย เปิดเผยว่า ระยะเวลาเกือบ 1 ปี รถไฟระหว่างประเทศไทย-ลาว สายหนองคาย-ท่านาแล้ง ได้อำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประประชาชนชาวไทย ชาวลาว และชาวต่างชาติได้เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะชาวต่างชาตินั้นได้หันมาใช้บริการมากยิ่งขึ้น http://pics.manager.co.th/Images/553000003849302.JPEG"> ขณะนี้มีผู้ใช้บริการเฉลี่ยวันละ 70-80 คน จำนวนผู้โดยสารเข้าออกในรอบปี 2552 พบว่าผู้โดยสารชาวไทยเข้าออก รวม 8,377 คน, ผู้โดยสารชาวลาว รวม 3,332 คน ส่วนผู้โดยสารต่างชาติ รวม 11,400 คน สาเหตุ สำคัญที่ทำให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินิยมใช้บริการรถไฟ เนื่องจากส่วนใหญ่เดินทางโดยรถไฟจากกรุงเทพฯ เพื่อไปท่องเที่ยวและต่อวีซ่าที่ลาว อีกทั้งมีบริษัทนำเที่ยวในลาว นิยมจัดส่งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่กลับจากการท่องเที่ยวในประเทศลาวให้ ได้สัมผัสบรรยากาศการนั่งรถไฟข้ามประเทศ จากสถานีรถไฟท่านาแล้ง มายังสถานีรถไฟหนองคาย ก่อนจะเดินทางกลับไปยังกรุงเทพฯ และหัวเมืองใหญ่ๆ แต่ขณะเดียวกัน คนไทยกลับใช้บริการน้อยเหตุ เพราะใช้รถยนต์ข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว สะดวกและคล่องตัวมากกว่า นายทวีป กล่าวอีกว่า ขบวนรถไฟที่ให้บริการในแต่ละวันขณะนี้ มีจำนวน 2 เที่ยว คือ ขบวน 913-914 หรือ 4 ขบวนๆ ละ 2 ตู้ ประกอบด้วย ตู้ชั้น 2 และ ตู้ชั้น 3 สำหรับอัตราค่าโดยสาร ชั้น 2 ปรับเอนได้ มีพัดลม ค่าโดยสาร 30 บาท และชั้น 3 ราคา 20 บาท ทางสถานีรถไฟหนองคายได้เสนอปรับเวลาเดินรถให้เหมาะสมมากขึ้น เนื่องจากที่ผ่านมาเกิดปัญหาผู้โดยสารรอรถไฟนาน และต้องรีบเดินทางกลับ จึงเห็นควรขยายเวลาการเดินรถออกไปประมาณ 2 ชั่วโมง จากเดิมที่กำหนดไว้เพียง 45 นาทีในการเดินรถไฟในแต่ละเที่ยว กล่าวคือ รถไฟเที่ยวแรกออกจากสถานีหนองคาย ไปสถานีท่านาแล้ง เวลา 10.00 น. ออกจากสถานีท่านาแล้ง กลับมาสถานีหนองคาย 10.45 น.และเที่ยวที่ 2 ออกจากสถานีหนองคาย ไปสถานีท่านาแล้ง เวลา 16.00 น.แล้วออกจากสถานีท่าแล้ง กลับมาสถานีหนองคาย เวลา 17.00 น. ทั้งนี้ จะพิจารณาปรับเที่ยวเดินรถใหม่ เป็นเที่ยวแรกจะออกจากสถานีหนองคาย เวลา 09.00 น.และกลับจากสถานีรถไฟท่านาแล้ง ในเวลา 11.00 น.ส่วนเที่ยวบ่ายจะออกจากหนองคายในเวลา 15.00 น.และกลับจากสถานีรถไฟท่านาแล้ง ในเวลา 17.00 น. คาดว่า จะได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงเวลาเดินรถที่เสนอไปใหม่ในเร็วๆ นี้ หากมีการเดินรถเวลาใหม่คาดว่าจะมีผู้มาใช้บริการมากยิ่งขึ้น ด้านนาย เผดิมเดช มั่งคั่ง หัวหน้าฝ่ายควบคุมทางศุลกากร ด่านศุลกากรหนองคาย เปิดเผยว่า รถไฟสายหนองคาย-ท่านาแล้ง จุดประสงค์เริ่มแรกจะเน้นในการท่องเที่ยวเป็นหลัก ก่อนจะพัฒนาให้เอื้อต่อระบบการขนส่งสินค้าในอนาคต ซึ่งจะต้องก่อสร้างทางรถไฟเชื่อมจากสถานีท่านาแล้งต่อไปยังนครหลวง เวียงจันทน์ ประมาณ 9 กม. แต่เนื่องจากระบบลอจิสติกส์ในปัจจุบันนี้ระบบขนส่งทางบกด้วยรถยนต์ยังสะดวก กว่ามาก ที่สำคัญคือ การขนส่งด้วยรถยนต์สามารถทำได้รวดเร็ว ไม่มีข้อจำกัดในด้านเวลาด้วยการรอขบวนรถไฟเหมือนที่เป็นอยู่ ซึ่งหากจะมองความคุ้มค่าสำหรับการขนส่งสินค้าต้องเป็นการขยายระบบลอจิสติกส์ ด้วยระบบรางจนถึงประเทศจีน กรุงเทพฯ-เวียงจันทน์-หลวงพระบาง-คุนหมิง แต่คาดว่าต้องใช้เวลานานพอสมควร แต่ด้วยศักยภาพของจีนเองที่มีความพร้อมทั้งเงินทุน และผลประโยชน์ตอบแทนที่จะได้รับจากการขยายเส้นทางเชื่อมรถไฟสายดังกล่าวนี้ ก็มีความเป็นไปได้สูงที่จะดำเนินการ ในแง่ของศุลกากรเอง มองว่า การ พัฒนาระบบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศด้วยระบบราง อาจต้องใช้เวลานาน ตราบใดที่ยังไม่มีการพัฒนาพื้นที่สำหรับคอนเทนเนอร์ยาร์ด (Container yard : CY) ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการส่งสินค้า ทั้งสองประเทศต้องมีความพร้อม แม้ว่าทางลาวเองจะเตรียมพื้นที่สำหรับ CY ไว้บ้างแล้วก็ตาม ซึ่งจะถือว่าเป็นเฟส 2 ของสถานีท่านาแล้งของลาวก็ได้ แต่ในส่วนของหนองคายยังไม่มีการพิจารณาพื้นที่ดำเนินการแต่อย่างใด สำหรับรถไฟระหว่างประเทศ สายหนองคาย-ท่านาแล้ง เป็นโครงการระยะแรกของโครงการเชื่อมต่อทางรถไฟจากหนองคายถึงนครหลวง เวียงจันทน์ ส.ป.ป.ลาว ถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการทางรถไฟผ่านทวีปเอเชีย (Trans Asian Railway) ขององค์การสหประชาชาติ โดยเมื่อปี 2543 รัฐบาลไทยได้ให้การรถไฟแห่งประเทศไทยก่อสร้างทางรถไฟจากกึ่งกลางสะพาน มิตรภาพไทย-ลาว เชื่อมต่อกับสถานีหนองคาย ระยะทาง 2.5 กม. ต่อมา ส.ป.ป.ลาว ได้ลงนามในสัญญารับการช่วยเหลือทางการเงินจากรัฐบาลไทย ภายในวงเงิน 197 ล้านบาท ซึ่งร้อยละ 30 เป็นเงินช่วยเหลือแบบให้เปล่า ส่วนอีกร้อยละ 70 เป็นเงินกู้ยืมดอกเบี้ยต่ำเพื่อนำมาก่อสร้างทางรถไฟจากสะพานมิตรภาพ-ท่านา แล้ง บ้านดงโพสี เมืองหาดทรายฟอง ระยะทาง 3.5 กม.โดยเริ่มการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2549 แล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2551 ระยะเวลาในการก่อสร้าง 18 เดือน

  โพสเมื่อ 16 มี.ค. 53 เวลา 23:34
 • stitchoo

  อาจารย์ถ่ายยังไงหรอค่ะ ทำไมภาพมันเป็นสีแบบนี้

  โพสเมื่อ 10 พ.ย. 52 เวลา 11:25
 • stitchoo

  สะอาดจัง..

  โพสเมื่อ 10 พ.ย. 52 เวลา 11:23
 • canrimkhong

  ดูดีมากเลยอะ...

  โพสเมื่อ 14 พ.ค. 52 เวลา 21:03
 • canrimkhong

  ดูแล้วต้อง....อื้อหือ

  โพสเมื่อ 14 พ.ค. 52 เวลา 21:03
 • canrimkhong

  ดูสวย เดิร์นๆ

  โพสเมื่อ 14 พ.ค. 52 เวลา 21:02
 • canrimkhong

  คนวาดเข้าสมัย....

  โพสเมื่อ 14 พ.ค. 52 เวลา 21:01
 • canrimkhong

  ภาพเล่าเรื่องราวของหลวงพ่อใส

  โพสเมื่อ 14 พ.ค. 52 เวลา 21:00
 • canrimkhong

  ที่มีความเป็นมาอัศจรรย์มาก

  โพสเมื่อ 14 พ.ค. 52 เวลา 21:00
 • canrimkhong

  อย่างงาม....

  โพสเมื่อ 14 พ.ค. 52 เวลา 20:59
 • canrimkhong

  สถานที่ตั้งสุดยอด...

  โพสเมื่อ 14 พ.ค. 52 เวลา 20:59
 • canrimkhong

  โรงแรมที่พลาดไปนะเหรอ....ใหญ่โตดี

  โพสเมื่อ 14 พ.ค. 52 เวลา 20:58
 • spras77
  justfallenangel

  เริ่ดอ่าาาาา น่าไป

  ครับ
  มีโอกาสต้องลองครับ

  เตรียมเวลาส่วนตัว ไปเยอะๆครับ :)

  โพสเมื่อ 14 พ.ค. 52 เวลา 10:58
 • spras77
  redpiggy

  น่าสนุกจัง ^__^ ต้องหาโอกาสไปลองมั่งล่ะ ฮิๆๆ

  ครับ

  น่าไป น่าไป

  เช็คเรื่องเวลารถออกดีๆน่ะครับ จะได้ไม่ต้องรอนาน

  โพสเมื่อ 14 พ.ค. 52 เวลา 10:53
 • spras77

  แวะ shopping สินค้าปลอดภาษี ก่อนข้ามกลับมาประเทศไทยครับ
  คลายร้อน ที่ร้านกาแฟดาวเฮือง เช่นเคย

  ตอนนี้ shop ของร้านปลอดภาษีดาเฮือง ด่านนี้ขยายใหญ่มากมายแล้วน่ะครับ กำลังจะทำชั้นที่ 2 แล้ว

  โชคดีทริปนี้ได้งาช้าง ( จำลอง - จากเรซิน ) สินค้า Handmade มา 1 คู่ในราคาน่าตกใจมากครับ

  โพสเมื่อ 14 พ.ค. 52 เวลา 10:51
 • spras77

  ทำพิธีผ่านแดน ที่นี่ ครับ

  จนท. รัฐกร ที่นี่ใจดีมากมายอีกแล้ว
  ยิ้มแย้มแจ่มใสและเต็มใจบริการดีครับ
  ตรงข้ามกับที่ด่านสะพานมิตรภาพ - ท่านาแล้ง

  โพสเมื่อ 14 พ.ค. 52 เวลา 10:48
 • spras77

  ถึงแล้ว

  สถานีรถไฟ ท่านาแล้ง สปป.ลาว
  ห่างจากเวียงจันทน์ 9 - 10 หลัก

  ห่างจากด่านชายแดนท่านาแล้ง 12 หลัก ครับ

  โพสเมื่อ 14 พ.ค. 52 เวลา 10:46
 • spras77

  เจ้าตัวเล็ก ก็อดที่จะตื่นเต้นไม่ได้เช่นกัน
  เด็กรุ่นนี้ หาโอกาสยากมากๆที่จะได้นั่งรถไฟครับ

  ถือเป็นประสบการณืและความทรงจำที่ดี สำหรับเค้าทั้ง 2 คน

  โพสเมื่อ 14 พ.ค. 52 เวลา 10:44
 • spras77

  สองหนุ่มแบคแพ๊คเกอร์ จากฝรั่งเศส
  ก็อดตื่นเต้นกับเส้นทางรถไฟสายนี้ไม่ได้

  โพสเมื่อ 14 พ.ค. 52 เวลา 10:41
 • spras77

  ขณะรถไฟวิ่งบนสะพาน
  รถทั้ง 2 ด้าน ต้องจอดรอ ครับ

  บนสะพานรถไฟวิ่งช้าๆ เหมือนในผู้โดยสารได้ชื่นชมบรรยากาศแม่น้ำโขง ในมุมมองบนรถไฟ

  โพสเมื่อ 14 พ.ค. 52 เวลา 10:38
 • spras77

  นายตรวจมาแล้ว

  โพสเมื่อ 14 พ.ค. 52 เวลา 10:36
 • spras77

  บรรยากาศภายในโบกี้รถไฟสาย หนองคาย - ท่านาแล้ง สปป.ลาว

  โพสเมื่อ 14 พ.ค. 52 เวลา 10:34
 • spras77

  ตม.อยู่นี่แล้ว
  มา jump หนังสือเดินทาง และ ใบผ่านแดนที่จุดนี้ครับ

  จนท.ใจดีมากมายครับ

  โพสเมื่อ 14 พ.ค. 52 เวลา 10:33
 • spras77

  ห้องควบคุมการเดินรถ

  โพสเมื่อ 14 พ.ค. 52 เวลา 10:30
 • spras77

  ขบวนนี้ล่ะครับ ที่จะพาเราไป สปป.ลาว แต่ต้องรอรถจาก กทม. เข้ามาตอน 11 โมงก่อน ?

  โพสเมื่อ 14 พ.ค. 52 เวลา 10:28
 • spras77

  คนละ 20 บาท ( ในวันนี้ )

  จริงๆมี 3 เรตครับ คือ
  20 ,30 และ 50 ตามความสะดวกของแต่ละชนิดที่นั่งของรถไฟ

  โพสเมื่อ 14 พ.ค. 52 เวลา 10:26
 • spras77

  ภายในโบกี้ ห้องสมุด

  โพสเมื่อ 14 พ.ค. 52 เวลา 10:24
 • spras77

  ห้องสมุดรถไฟ
  ตั้งอยู่ด้านหน้าสถานีรถไฟหนองคาย แห่งใหม่

  โพสเมื่อ 14 พ.ค. 52 เวลา 10:23
 • spras77

  ช่างเขียน ถ่ายทอดบรรยากาศงานบั้งไฟพญานาคริมฝั่งโขง

  โพสเมื่อ 14 พ.ค. 52 เวลา 10:21
 • spras77

  อารมณ์ขัน ที่มีแทรกอยู่ในภาพต่างๆข้างฝาผนังโบสถ์ อดอมยิ้มคนเดียวไม่ได้
  ต้องใช้เวลา ไล่ดูไปทีละนิดเรื่อยๆ ครับ

  โพสเมื่อ 14 พ.ค. 52 เวลา 10:09
 • spras77

  ภาพเขียนฝาผนัง ในอุโบสถ ที่แสดงให้เห็นวิถีชีวิตชาวพุทธที่นี่
  วันนี้อาจจะดูธรรมดา ในอนาคตเพียง 1 ภาพบอกเรื่องราวได้แทนหลายล้านคำพูด

  โพสเมื่อ 14 พ.ค. 52 เวลา 10:06
 • spras77

  พระใส
  ศรัทธามหาชน 2 ฝั่งโขง

  โพสเมื่อ 14 พ.ค. 52 เวลา 10:03
 • spras77

  วัดหลวงพ่อพระใส
  ศรัทธา 2 ฝั่งโขง

  โพสเมื่อ 14 พ.ค. 52 เวลา 10:01
 • spras77

  รถคันแรกที่ข้ามมาของวันนี้ ( 06.30 น. )

  โพสเมื่อ 14 พ.ค. 52 เวลา 09:59
 • spras77

  ลิบๆโน่นบ้านเพื่อนเรา ครับ พร้อมสะพานมิตรภาพยามเช้าตรู่

  โพสเมื่อ 14 พ.ค. 52 เวลา 09:56
 • eaaw

  ว้าวๆ

  โพสเมื่อ 14 พ.ค. 52 เวลา 09:50

เที่ยวสำราญเมืองชายโขง # 4 :: นั่งงูใหญ่ข้ามโขง
โพสต์เมื่อ วันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤษภาคม 2552
เวลา 13:57
เข้าชม 2,975 ครั้ง
การอนุญาต สาธารณะ
Short Url http://a.thaimultiply.com/XPWwZT