10 th Anthropology Conference ASEAN: Socio-Cultural Community:Culture, Conflict and Hope 28-30 March 2012, Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre, Bangkok อาเซียน(ASEAN) หรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม และความมั่นคง สำหรับประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 โดยมีสมาชิกแรกก่อตั้ง 5 ประเทศ ได้แก่ ไทย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น 10 ประเทศโดยประเทศและสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้าร่วมได้แก่ บรูไน (7 ม.ค. 2527) เวียดนาม (28 ก.ค. 2538) ลาว พม่า (23 กค 2540) และกัมพูชา (30 เม.ย. 2542) ประชาคมอาเซียน ในความหมายที่เน้นความสำคัญของ “ประชาคม” คงไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างง่ายๆ เพียงแค่การมีกฎบัตรอาเซียน มีวิสัยทัศน์อาเซียน มีแผนงานที่รัดกุมหรือมี NGOs ที่เข้มแข็งเท่านั้น หาก “ประชาคม” ที่มีคนเป็นศูนย์กลาง น่าจะมีองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดคือประชาชนในภูมิภาค ที่คิดและเชื่อมั่น พร้อมจะเรียนรู้ซึ่งกันและกันตลอดเวลา การไม่มองมุ่งเน้นเฉพาะในภาคเศรษฐกิจเป็นหลักแต่เพียงด้านเดียว น่าจะช่วยทำให้ชุมชนคนอาเซียน มีมิติที่ลึกซึ่งในการทำความเข้าใจ เรียนรู้และร่วมกันสร้างให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่แน่นแฟ้น หรืออย่างน้อยที่ก็เพื่อที่จะเรียนรู้ที่จะก้าวข้ามความขัดแย้งและหาหนทางไปสู่ “ประชาคม” ที่เป็นความหวังจริงๆของผู้คนระดับสามัญชนได้ในที่สุด sac.or.thแสดงความคิดเห็น

สมัครสมาชิกใหม่ | เข้าสู่ระบบ
 • fookality

  น่าสนใจดีนะครับงานนี้

  โพสเมื่อ 17 เม.ย. 55 เวลา 06:48
 • spras77

  ผู้ร่วมงานทยอยเข้ามาอ่านและเก็บข้อมูล

  โพสเมื่อ 15 เม.ย. 55 เวลา 01:26
 • spras77

  Time line ซึ่งบันทึกเหตุการณ์สำคัญๆในอาเซียนที่เกิดขึ้น และจัดหมวดหมู่บอกความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกัน เห็นภาพอาเซียนได้ชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะในมิติทางการเมือง การปกครอง

  โพสเมื่อ 15 เม.ย. 55 เวลา 01:25
 • spras77

  สีสันหน้างานตลอดทางเดิน ลายธงชาติทุกประเทศของสมาชิกอาเซียน มาเลย์เด่นมาเลยครับ ตามด้วยเมียนมาร์

  โพสเมื่อ 15 เม.ย. 55 เวลา 01:24
 • spras77

  จัดขึ้นที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธร ครับ

  โพสเมื่อ 15 เม.ย. 55 เวลา 01:23
 • spras77

  อาเซียนในมิติเชิงสังคมและวัฒนธรรม ที่เรามักไม่คุ้นชิน เพราะส่วนมากรากฐานประชาคมอาเซียนว่ากันด้วย ปากท้อง เงินทองแลผลประโยชน์กันเป็นหลัก

  โพสเมื่อ 15 เม.ย. 55 เวลา 01:22

อาเซียน: ประชาคมในมิติวัฒนธรรม ความขัดแย้ง และความหวัง
โพสต์เมื่อ วันศุกร์ ที่ 13 เมษายน 2555
เวลา 11:44
เข้าชม 2,400 ครั้ง
การอนุญาต สาธารณะ
Short Url http://a.thaimultiply.com/KAyJxn