ขั้นตอนการขับรถข้ามแดนไปยัง สปป.ลาว

โพสต์เมื่อ วันจันทร์ ที่ 10 มิถุนายน 2556 เวลา 08:51 | เข้าชม 11,576 ครั้ง


วิธีง่ายๆด้วยตัวเองสำหรับการนำรถยนตืส่วนตัวข้ามแดนไปใช้ในประเทศเพื่อนบ้าน

 

รูปภาพ รูปภาพ

 

ด้วยความตั้งใจว่าจะลองขับ จากลาวเหนือ ไป ลาวใต้ ให้ได้สักครั้งในชีวิต แม้กระทั่ง เวียดนาม สู่ เวียดนามใต้ก็อยู่ในแผน วันนี้เริ่มสานฝันของตัวเองด้วยการ ออกเดินทางง่ายๆ สร้างความคุ้นเคยกันก่อน

การเดินทางด้วยรถยนต์ในต่างแดน อย่างแรกที่ต้องมีคือ หนังสือเดินทางของรถยนต์ ก้คล้ายๆหนังสือเดินทางของคนนี่ล่ะครับ ง่ายๆ เสียค่าใช้จ่ายเพียง 65 บาท กับ เวลาที่เสียไปไม่เกิน 30 นาทีก็ได้รับมานั่งยิ้มแต้ แล้ว หลักฐานที่ต้องเตรียมไปเพื่อไม่เสียเวลา

1. สมุดคู่มือทะเบียนรถ พร้อมสำเนา หน้าแรกและหน้าที่ 16 คันที่จะทำหนังสือเดินทาง ให้ดีเลือกคันที่ไม่ติดส่งกับไฟแนนซ์จะง่ายที่สุด แต่หากจำเป็น ก้ประสานกับ บ.ไฟแนนซ์ล่วงหน้า ใช้เวลาไม่นานก็ได้หนังสือยินยอมจาก บ. มา
2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ที่มีชื่อเป็นเจ้าของรถ และ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มาทำการแทนเจ้าของรถ
3. หนังสือมอบฉันทะ สำหรับผู้มาทำการแทนเจ้าของรถ
4. สำเนาบัตรประชาชน เจ้าของรถและผู้มาทำการแทน
5. กรณีเปลี่ยนชื่อหรือสกุล แนบเอกสารเปลี่ยนชื่อ สกุล มาด้วย โดยเฉพาะสุภาพสตรี ที่มีชื่อเป้นเจ้าของรถแต่ให้สามีขับ รับใช้ แนบสำเนาทะเบียนสมรสด้วย
6. ทุกเอกสารรับรอสำเนาด้วยครับ
7. ค่าธรรมเนียม 55 บาท ( เตรียมเงินเศษให้พร้อม ) และค่าอาการแสตมป์ 10 บาท ( เตรียมไปยิ่งดี )

ง่ายๆแค่นี้ก็พร้อมเดินทางแล้วครับ

 

หลังจากที่จัดแจงเอกสารส่วนตัว ทั้งของรถ ( หนังสือเดินทางของรถ – เล่มสีม่วง สำหรับรถยนตืส่วนบุคคล ) และ เอกสารส่วนตัว ( หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ หรือ ใบผ่านแดนชั่วคราว – ตอนนี้ใบแผนแดนชั่วคราวหนองคาย ออกแบบออนไลน์ กับทะเบียนราษฎร์ เสียค่าใช้จ่ายเพียงคนละ 30 บาท เด็ก 10 บาท เท่านั้น โดยทำที่ศูนย์ OTOP ได้เลย ภายใน 8 นาที )

 

ปล. ติดสติ๊กเกอร์ สัญลักษณ์ตัว T ซึ่งบอกว่าเป็นพาหนะสัญชาติไทย ที่หน้าและหลังรถด้วยน่ะครับ ตามประกาศกรมขนส่งทางบก เรื่อง ความตกลงว่าด้วยการขนส่งทางถนนระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และการออกเครื่องหมาย อนุญาตรถระหว่างประเทศและเครื่องหมายแสดงประเทศ

 

รูปภาพ

หลังจากนั้นก็ออกเดินทางสู่ด่าน ตม.


 การยื่นเอกสารกับด่านตรวจคนเข้าเมือง ฝั่งไทย


ณ.ด่าน ที่ท่านจะนำรถออก กรอกเอกสารแบบคำขอ 3 อย่าง คือ 1- ต.ม 2 และ ต.ม 3 และ ตม.4  ดาวน์โหลดได้เลยครับด้านล่าง ( หรืออ ไปขอแบบฟอร์มได้ที่ด่านเลย ครับ เพราะบางข้อความที่ด่าน จะระบุให้อยู่แล้ว เช่นมาจากด่านไหน เมื่อไหน เป็นต้น )

แบบคำขอ รายการเกี่ยวกับพาหนะ (ตม. 2) รายละเอียดของพาหนะ ใส่ กระดาษ COPY ด้วยครับ
http://www.immigration.go.th/nov2004/download/tm2.doc

แบบคำขอ บัญชีคนโดยสาร (ตม. 3 ) รายละเอียดของผู้ควบคุมพาหนะ และ ตม.4 รายละเอียดของผู้โดยสารที่มาด้วย กัน
http://www.immigration.go.th/nov2004/download/tm3.doc

กรอกให้ครบถ้วน รถ1คัน ต้องมีตม.2และตม.3 แบบละ2แผ่น
โดย 2แผ่นเป็นการนำรถออก และอีก2แผ่นเป็นการนำรถเข้า เวลากลับเข้าด่านคืนส่วนที่เหลือทั้งหมด

รูปภาพ

ส่วนเอกสารประกอบมีดังนี้


1.สำเนาทะเบียนรถพร้อมหน้าเสียภาษี  ( เอาตัวจริงไปด้วยครับ – เล่มสีฟ้า )
2.สำเนาใบขับขี่(ผู้นำรถออก)
3.ในกรณีข้ามไป สปป.ลาว ต้องมีพาสปอร์ทรถ(เล่มม่วง)
4.ในกรณีเจ้าของรถไม่ไช่คนนำออก ต้องมีหนังสือมอบอำนาจนำรถออกด้วยดังนี้
4.1 หนังสือมอบอำนาจนำรถออกนอกราชอาณาจักร + อากรแสมป์ 10 บาท (ในกรณีเจ้าของรถไม่ได้ขับรถเองหรือติดไฟแนนซ์
ดาวน์โหลด หนังสือมอบอำนาจ ได้ที่นี้ครับ ทั้งด้านหน้าและหลัง
http://www.dlt.go.th/eform/drl6.pdf
http://www.dlt.go.th/eform/drl6_2.pdf
4.2 สำเนาทะเบียนบ้าน+บัตรประชาชนผู้มอบอำนาจ(เจ้าของรถหรือผู้มีอำนาจลงนามของไฟแนนซ์)+ลายเซ็นรับรอง
4.2.1 ในกรณีติดไฟแนนซ์ ต้องมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนของไฟแนนซ์ประกอบด้วย
4.3 สำเนาทะเบียนบ้าน+บัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ(ผู้นำรถออก)+ลายเซ็นรับรอง

เอกสารทั้งหมดยื่นพร้อม ต.ม 2 และ ต.ม 3 ณ.ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่ท่านนำรถออก
เสาร์-อาทิตย์ หรือนอกเวลาราชการ เสียค่าล่วงเวลา สำหรับรถยนต์ คันละ 20 บาท

 

ขั้นตอนที่ สาม ยื่นขอกับด่านศุลกากร ฝั่งไทย

ณ.ด่านที่ต้องการนำรถยนต์ออก

ส่วนเอกสารประกอบมีดังนี้
1.สำเนาทะเบียนรถพร้อมหน้าเสียภาษี ในกรณีไม่ติดไฟแนนซ์ ต้องนำเล่มจริงมาแสดงด้วย
2.สำเนาใบขับขี่(ผู้นำรถออก)
3.ในกรณีข้ามไป สปป.ลาว ต้องมีพาสปอร์ทรถ(เล่มม่วง)
4.ในกรณีเจ้าของรถไม่ไช่คนนำออก ต้องมีหนังสือมอบอำนาจนำรถออกด้วยดังนี้
4.1 หนังสือมอบอำนาจนำรถออกนอกราชอาณาจักร + อากรแสมป์ 10 บาท (ในกรณีเจ้าของรถไม่ได้ขับรถเองหรือติดไฟแนนซ์
ดาวน์โหลด หนังสือมอบอำนาจ ได้ที่นี้ครับ ทั้งด้านหน้าและหลัง
http://www.dlt.go.th/eform/drl6.pdf
http://www.dlt.go.th/eform/drl6_2.pdf
4.2 สำเนาทะเบียนบ้าน+บัตรประชาชนผู้มอบอำนาจ(เจ้าของรถหรือผู้มีอำนาจลงนามของไฟแนนซ์)+ลายเซ็นรับรอง
4.2.1 ในกรณีติดไฟแนนซ์ ต้องมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนของไฟแนนซ์ประกอบด้วย
4.3 สำเนาทะเบียนบ้าน+บัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ(ผู้นำรถออก)+ลายเซ็นรับรอง
เอกสาร ทั้งหมดยื่นต่อเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากร ณ.ด่านที่ท่านต้องการนำรถออก ในกรณี เข้าและออกด่านเดียวกัน เจ้าหน้าที่จะเขียนใบ แบบ454 ให้ และขากลับต้องนำมายื่นคืนที่ด่านเดิม

และในกรณี ออกด่านหนึ่ง และกลับเข้ามาอีกด่านหนึ่งไม่ไช่ด่านเดียวกัน เจ้าหน้าที่จะพิมพ์ใบขนพิเศษให้ และเช่นกันเมื่อกลับมาถึงด่าน ต้องคืนให้กับเจ้าหน้าที่

ทั้งหมดนี้ไม่มีค่าบริการ

ตัวอย่าง 454 เมื่อ ผ่านขั้นตอนฝั่งไทยและลาว ตรวจดูว่า พาสปอร์ตรถ(เล่มม่วง)มีการประทับออกจริงหรือไม่ ออกหรือเข้า ตรงหรือไม่ มิเช่นนั้น เล่มม่วงนี้ใช้ไม่ได้ในครั้งต่อไป ถือว่าเสียครับ

 

แล้วก็ขับผ่านด่าน ตม. เข้าสู่ สปป.ลาว ครับ เสียค่าธรรมเนียมการใช้สะพาน 20 บาทขั้นตอนการผ่านด่าน พาสี ,คมนาคม และ ตรวจคนเข้าเมือง สปป.ลาว

ขั้นตอนที่1 การยื่นต่อคมนาคม
1.ให้ นำใบขนพิเศษ หรือ แบบ 454 ที่ทางศุลกากรไทยออกให้พร้อมกับ พาสปอทรถ(เล่มม่วง) นำมายื่นต่อห้องคมนาคม เพื่อขอ ป.2 (ใบอนุญาติให้ใช้รถในสปป.ลาว) ใบสีเขียว และใบคมนาคม(สีขาว) ในใบสีเขียวจะแจ้งระบุเส้นทาง และแขวงที่ท่านจะเดินทางไป พร้อมจำนวนวัน ชื่อคนขับ ยี่ห้อรถ ทะเบียน เลขเครื่องและเลขตัวถัง ตรวจสอบให้ดีก่อนรับมาน่ะ

ตัวอย่างใบ ป.2 เก็บไว้ให้ดีอย่าทำหาย เมื่อข้ามกลับส่งคืนที่ด่านภาษีขาออก

 

ขั้นตอนที่ 2 การยื่นต่อ พาสีและประกันภัย
2.พอ ได้รับ ป.2 ใบสีเขียวแล้วนำเอกสารทั้งหมดยื่นต่อ ห้องพาสี เพื่อชำระเงินค่าพาสีและประกันภัย พรบ. แล้ว เจ้าหน้าที่ก็จะให้ใบเสร็จมา เป็นอันเสร็จ บางด่านอยู่ที่เดียวกัน คนเดียวกัน บางด่านประกันภัยจะอยู่คนละแห่ง พรบ.ลาว สำคัญมากๆ เป็นใบเล็กๆ เล็กพอๆกับกล่องไม้ขีดสีเขียว แถมสติกเกอร์ปิดกระจกหน้าให้ด้วย
 

ขั้นตอนที่ 3 ตรวจคนเข้าเมือง
3.นำ เอกสารทั้งหมดที่ใด้รับจากขั้นตอนที่2และ3 พร้อมทั้ง พาสปอทรถ(เล่มม่วง)และพาสปอทคนขับ นำมายื่นต่อ ห้องตรวจคนเข้าเมือง เพื่อประทับตราเข้าเมือง เป็นอันเสร็จเอกสารทั้งหมด

เท่า นี้ก็ขับรถใน สปป.ลาว ได้แล้วครับ  อาจจะต้องขับแบบมีสตินิดหน่อย สักพักก็จะชินครับ ยังไงเน้นความปลอดภัยและขับรถแบบมีน้ำใจ หูตาไวกับป้ายสัญญาณต่างๆไว้จะดีมากๆครับ

สำหรับ คนที่ใช้ GPS นำทาง load แผนที่ประเทศลาว ทั้งประเทศได้เลยครับ ฟรี ( ข้อมูลแผนที่อาจจะไม่อัพเดทนิดนึง แต่พอนำทางได้สบายครับ )

http://www.uploadtoday.com/download/?b3112348958c705b00621456af4f5ac6

สำหรับ ป.ลาว – กัมพูชา – เวียดนาม ครับ
http://www.esnips.com/doc/7640ec83-4657-463a-be3c-477fdcf63c85/Laos_Vietnam-Topo–Highways-Routeable-Maps-2007

สำหรับคนที่ใช้แผนที่ ของ บ.ESRI น่ะครับ เช่นใช้ของ การ์มิน / TCN  / Mobile XT ครับ


แสดงความคิดเห็น

สมัครสมาชิกใหม่ | เข้าสู่ระบบ
 • spras77

  BB เมื่อโอกาสมาถึง สัก 45 น่าจะกำลังดี

  โพสเมื่อ 15 ก.ค. 56 เวลา 17:53
 • 1358v6

  ผมอาจจะต้องเก็บแผนนี้ไว้ในลิ้นชักแล้วอะท่าน ชีวิตเปลี่ยนไป รูปแบบการเดินทางคงต้องเปลี่ยนด้วย

  โพสเมื่อ 14 ก.ค. 56 เวลา 18:22
 • spras77

  ครับไม่วุ่นวายครับ ถือพาสปอร์ต แล้วจูงจักรยานผ่านด่าน ตม. ได้เลยครับ

  โพสเมื่อ 14 มิ.ย. 56 เวลา 00:03
 • goontrips

  ขอบคุณมากๆ สำหรับข้อมูลดีๆ ผมกะว่าจะขี่จักรยานเข้าไป คงไม่น่าวุ่นวายมากมั้ง

  โพสเมื่อ 13 มิ.ย. 56 เวลา 21:32
ขั้นตอนการขับรถข้ามแดนไปยัง สปป.ลาว
สถานที่ ขับรถเที่ยว สปป.ลาว
โพสต์เมื่อ วันจันทร์ ที่ 10 มิถุนายน 2556
เวลา 08:51
เข้าชม 11,576 ครั้ง
การอนุญาต สาธารณะ
Short Url http://a.thaimultiply.com/W4qSAY